Hangi Barkod Hangi Ülkenin Kodu?


Barkod teknolojisi, günümüzde hemen hemen her alanda karşımıza çıkan bir yöntemdir. Birçok kişi, günlük hayatta sık sık kullandığımız barkodlar hakkında pek bilgi sahibi değildir. Bu yazıda, barkodların ne olduğunu, ne amaçla kullanıldığını ve hangi ülkelerden oluştuğunu inceleyeceğiz. Ayrıca, farklı sektörlerde yaygın olarak kullanılan barkodlar ile bir ürünün barkodunda hangi bilgilerin yer aldığını da öğreneceğiz. Barkodlar, GS1 barkod sistemi sayesinde üretim ve kayıt sürecinden geçerek kullanıma sunulur. Birçok sektörde kullanılan barkod teknolojisi, hem işletmelerin verimliliğini artırır hem de tüketiciye hızlı ve doğru bilgi sağlar.

Barkod nedir ve ne amaçla kullanılır?

Barkod nedir?

Barkodlar, ürünlerin tanınması ve takibi için kullanılan bir tür etiketlemedir. Barkodlar, çizgiler, sayılar ve harflerden oluşan bir diziydi.

Barkodlar neden kullanılır?

Barkodlar, ürünlerin hızlı ve kolay bir şekilde tanınmasını sağlar. Ayrıca stok kontrolü, envanter yönetimi ve fiyatlandırmada da kullanılırlar. Barkodlar, süpermarketler, mağazalar, depolar ve lojistik şirketleri gibi farklı sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Barkodlar nasıl çalışır?

Bir barkod sistemine ait bilgiler, barkodun üzerindeki çizgilerin genişliklerini ve aralıklarını temsil eden sayı ve harflerle kodlanır. Barkod okuyucu cihaz, çizgileri tarar ve kodu çözer. Sonuç olarak, ürünle ilgili bilgiler veritabanından alınarak kullanıcıya sunulur. Bu şekilde ürünlerin tanınması ve takibi kolaylaşır.

Barkodlar ülke kodlarından nasıl oluşur?

Barkodlar, işaret verilerini taşıyan çizgilerin ve boşlukların belli bir düzen ve oranda oluşturduğu optik bir tanıma kodudur. Ürünlerin, ambalajların veya belgelerin üzerine basılan barkodlar, ülke kodlarından ve belli standartlardan oluşur. Bu kodlar, ürünlerin izlenmesi, takibi ve otomatik olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi için önemli bir role sahiptir.

Barkodların oluşturulmasında kullanılan uluslararası standartlar sayesinde her ülkenin kendi barkod sistemini kullanabilmesi sağlanır. Barkodlarda ülke kodunun nasıl oluştuğunu anlamak için, Uluslararası Barkod Sistemi (International Barcode System) olan GS1 sistemini incelemek gerekir. GS1, uluslararası ölçekte kabul gören ve barkodların standartlaşmasını sağlayan bir organizasyondur.

GS1 sistemine göre, barkodlar ülke kodunu ve ürün kodunu içerir. Ülke kodları, ülkelerin uluslararası standartlara uygun olarak verilen kodlardır. Bu kodlar, GS1’in belirlediği barkod türlerine göre değişkenlik gösterebilir. Ülkelerin kendi ulusal barkod otoriteleri, bu kodları belirleyerek her ürünün doğru şekilde kodlanmasını ve takip edilebilmesini sağlar.

UPC barkodu hangi ülkelere aittir?

UPC barkodu, “Universal Product Code” kelimelerinin kısaltmasıdır ve genellikle Kuzey Amerika ülkelerinde kullanılan bir barkod sistemidir. UPC barkodu, ABD ve Kanada’daki ürünlerin tanımlanması ve takibi için kullanılan bir standarttır. Günümüzde ise birçok ülke bu barkod sistemini kullanmaktadır.

Barkod numarası dört bölümden oluşur. İlk rakam, barkodun versiyonunu temsil eder. İkinci bölüm, ülke kodunu ifade eder. Üçüncü bölüm, üretici veya tedarikçi kodudur ve dördüncü bölüm ise ürün kodudur.

Ülke Kodu Ülke Adı
0 veya 1 Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada
2 Orta Amerika
3 Güney Amerika
4 Japonya
5 Rusya
6 Afrika

Bu tablodan da görebileceğimiz gibi, UPC barkodu en yaygın olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da kullanılmaktadır. Ancak barkod numaralarının ülke kodları, uluslararası ticaretin artmasıyla birlikte farklı ülkelerde kullanılmaya başlanmıştır.

EAN barkodu hangi ülkenin kodunu kullanır?

EAN barkodu, European Article Number (Avrupa Makale Numarası) anlamına gelir ve Avrupa ülkeleri tarafından kullanılan bir barkod sistemidir. Bu barkod sistemi, ürünlerin tanımlanması, takibi ve satış işlemlerinin otomatikleştirilmesi amacıyla kullanılır.

EAN barkodu, 13 haneli bir kod sistemidir ve her bir hane belirli bir anlam taşır. İlk üç hane, ülke kodunu temsil eder. Bu kodlar, Uluslararası Barkod Kurumu (GS1) tarafından yönetilen bir sistem üzerinden atanır. Örneğin, Türkiye için EAN barkodu ülke kodu 869 ile başlar.

Barkodun sonraki haneleri, üretici firmayı ve ürünün benzersiz tanımlayıcısını ifade eder. Bu haneler, üretici firma tarafından belirlenir ve her üreticiye özgüdür. Barkodun son hanesi ise, doğrulama amacıyla kullanılır ve diğer hanelerin kontrolünü sağlar. Bu sayede, barkodun okunması sırasında oluşabilecek hata olasılıkları minimize edilir.

Bir ürünün EAN barkodunda yer alan bilgiler, hem üretici hem de satıcılar için önemlidir. Bu bilgiler arasında ürünün adı, fiyatı, stok durumu, tedarik zinciri bilgileri gibi veriler bulunabilir. Barkod numarası sayesinde, ürünlerin takibi ve envanter yönetimi kolaylaşırken, satış işlemleri de hızlanır ve doğruluğu artar.

 • EAN barkodunun Avrupa ülkeleri dışında da yaygın olarak kullanıldığını belirtmek önemlidir.
 • Tüm ülkelerin barkod sistemlerinin GS1 tarafından uluslararası standartlarla yönetildiğini unutmayın.
Ülke EAN Barkodu Ülke Kodu
Türkiye 869
Almanya 400 – 440
Fransa 300 – 379

ISBN barkodu hangi ülkenin kodunu taşır?

ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası), her kitaba özgü olan ve dünyanın farklı ülkelerindeki yayınevleri tarafından kullanılan bir barkod sistemidir. Kitapların dünya çapında tanınmasını kolaylaştıran ve yayıncılar tarafından kitapların tanımlanması için kullanılan bir kimlik numarasıdır. Her bir ISBN barkodu, kitabın yayıncısı, dil ve devletin kodunu içerir.

ISBN barkodu, her ülkenin farklı bir kodunu taşır. Bu sayede, uluslararası alanda kitapların takibi ve tanımlanması kolaylaşır. Temel olarak, ISBN barkod sistemi şu şekilde çalışır:

 • ISBN barkodu, 13 haneli bir sayı dizisi olarak temsil edilir. İlk üç hane, kitabın yayıncısı ve ülkesini tanımlayan ülke kodunu içerir.
 • Dördüncü hane, yayıncıya ait olan bir grup kodudur. Bu kod, yayıncıya özgüdür ve her bir yayınevi için farklıdır.
 • Son dokuz hane ise, kitabın benzersiz kimlik numarasını temsil eder. Bu numara, kitabın türü, sürümü ve diğer özellikleri hakkında bilgi verir.
Ülke Kodu Ülke
0 veya 1 İngiltere
2 Kanada
3 Fransa
4 Almanya
5 Rusya
6 Çin

Yukarıdaki tabloda, bazı ülke kodlarını ve bu kodlara karşılık gelen ülkeleri görebilirsiniz. Her ülkenin kendine özgü bir ISBN barkodu kodu bulunur ve bu kodlar, kitapların dünya genelinde tanınmasını sağlar.

GS1 barkod sistemi nasıl çalışır?

GS1 Barkod Sistemi Nasıl Çalışır?

GS1 barkod sistemi, ürünlerin tanımlanması, sınıflandırılması ve izlenmesi için kullanılan bir standarttır. Bu sistem, dünya üzerindeki farklı ülkelerde geçerli olan ve benzersiz bir numara sistemi kullanır. Ürünlerin ambalajlarında veya etiketlerinde bulunan barkodlar, GS1 standartlarına uygun olarak oluşturulur.

Barkodlar, ürünlerin önemli bilgilerini içerir. Bu bilgiler arasında ürünün tanımlayıcı numarası, üretici kodu, parti numarası, son kullanma tarihi gibi veriler yer alabilir. Barkodlar, optik tarayıcılar tarafından okunarak bilgilerin otomatik olarak sisteme yüklenmesini sağlar.

Barkodların üretim ve kayıt süreci nasıl işler?

Barkodlar, günümüzde gıda, perakende, lojistik, sağlık, üretim ve daha birçok sektörde yaygın olarak kullanılan önemli bir tanımlama sistemidir. Barkodlar, herhangi bir ürüne veya nesneye özgü bir koda sahiptir ve bu kodlar, ürünün tedarik zinciri boyunca takip edilmesini sağlar. Barkodların üretim ve kayıt süreci ise oldukça titiz bir şekilde işlenir.

Bir ürünün barkodu, GS1 (Global Standart 1) tarafından belirlenen kurallara göre oluşturulur ve kaydedilir. Barkodun üretim süreci, ürünün marka sahibi veya üretici tarafından gerçekleştirilir. Barkodlar genellikle ürünün ambalajına veya etiketine basılır ve ürün üzerindeki bilgileri temsil eder. Üretim sürecinde, her ürüne özgü bir barkod numarası oluşturulur ve bu numara, ürünle ilgili bilgileri içeren bir veritabanına kaydedilir.

Kayıt süreci ise, ürünlerin barkod numaralarının tescil edilmesi ve takip edilmesi aşamasını kapsar. Üretici veya marka sahibi, barkod numarasını GS1’e başvurarak tescil ettirir ve bu numara, GS1 veritabanına eklenir. Böylece, herhangi bir satış noktasında veya lojistik süreçte, ürünün barkodu taranarak ilgili verilere erişilebilir. Bu sayede, ürünlerin stok takibi, tedarik zinciri yönetimi ve satışlar gibi birçok işlem kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

 • Ürün Bilgileri: Barkod, ürünle ilgili temel bilgileri taşır. Bu bilgiler arasında ürünün adı, markası, modeli, fiyatı, üretim tarihi gibi bilgiler yer alabilir.
 • Üretici Bilgileri: Barkod, ürünün üretici veya marka sahibiyle ilgili bilgileri de içerebilir. Bu bilgiler arasında firma adı, iletişim bilgileri gibi detaylar bulunabilir.
 • Lojistik Bilgiler: Barkod, ürünün tedarik zinciri boyunca takip edilmesini sağlayan lojistik bilgileri de içerebilir. Bu bilgiler arasında ürünün depodan çıkışı, şubelere dağıtımı gibi adımlar yer alabilir.
Barkod Türü Ülke Kod
EAN-13 Tüm ülkeler Ürünün üretildiği ülkeden alınır
UPC Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada’da tescil edilir
ISBN Kitaplar Kitabın basıldığı ülkeden alınır

Bir ürünün barkodunda hangi bilgiler yer alır?

Bir ürünün barkodunda yer alan bilgiler, ürünün tanımlanmasını ve takibini sağlamak için kullanılan önemli verilerdir. Barkodlar, ürünün çeşitli özelliklerini içerebilir ve bu sayede tedarik zinciri boyunca doğru bilginin paylaşılmasını kolaylaştırır. Her barkodun kendine özgü bir anlamı vardır ve farklı bilgileri temsil eder. Bu yazıda, bir ürünün barkodunda genellikle hangi bilgilerin yer aldığına ve bu bilgilerin nasıl okunup çözümlendiğine değineceğiz.

Bir ürünün barkodunda yer alan en temel bilgilere bakacak olursak, ilk olarak ülke kodu bulunur. Ülke kodu, ürünün hangi ülkeye ait olduğunu belirtir ve genellikle ilk üç hanelik rakamlardan oluşur. Ülke kodunun ardından, firmaya ait üretici kodu yer alır. Üretici kodu, ürünün hangi firmaya ait olduğunu gösterir ve genellikle 5 hanelik rakamlardan oluşur. Barkodun sonunda ise ürünün benzersiz tanımlama numarası bulunur. Bu numara, ürünün türünü, modelini veya diğer özelliklerini temsil eder.

Bir ürünün barkodunda yer alan bilgilerin çözümlenmesi için barkod okuyucu veya barkod yazılımı kullanılır. Barkod okuyucu, ürünün üzerindeki barkodu tarar ve içerdiği verileri okuyup anlamlandırır. Okuma işlemi sonucunda, ürün hakkında detaylı bilgiler elde edilebilir. Bunlar arasında ürün adı, fiyatı, stok durumu, tarih bilgileri gibi bilgiler yer alabilir. Barkod yazılımı ise, barkod verilerini kaydedip yönetmek için kullanılan bir programdır. Bu programlar sayesinde firmalar, ürünlerinin tedarik zinciri boyunca izlenebilirliğini sağlayabilir ve stok, satış gibi işlemleri yönetebilir.

 • Ülke kodu: Ürünün hangi ülkeye ait olduğunu belirtir.
 • Üretici kodu: Ürünün hangi firmaya ait olduğunu gösterir.
 • Tanımlama numarası: Ürünün benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlar.
Barkod Ülke Kodu Üretici Kodu Tanımlama Numarası
0123456789012 012 34567 89012

Barkodlar hangi sektörlerde kullanılır?

Barkodlar Hangi Sektörlerde Kullanılır?

Barkodlar, günümüzde birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sektörlerden bazıları şunlardır:

1. Perakende Sektörü: Barkodlar, perakende sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Mağazalarda bulunan ürünlerin fiyat ve stok bilgileri barkodlar aracılığıyla kaydedilmekte ve işlenmektedir. Kasada yapılan işlemler sırasında barkod okuyucular kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde ürünlerin fiyatları belirlenmektedir.

2. Lojistik ve Taşımacılık Sektörü: Barkodlar, lojistik ve taşımacılık sektöründe önemli bir rol oynamaktadır. Ürünlerin depolanması, paketlenmesi ve nakliyesi aşamalarında barkodlar kullanılarak takip edilebilmektedir. Bu sayede ürünlerin hangi anda hangi lokasyonda olduğu kolaylıkla belirlenebilmekte ve taşımacılık süreçleri daha verimli hale getirilebilmektedir.

3. İlaç ve Sağlık Sektörü: Barkodlar, ilaç ve sağlık sektöründe kullanılan ürünlerin takibini kolaylaştırmaktadır. İlaç ambalajlarındaki barkodlar sayesinde, ilaçların kimlik bilgileri ve son kullanma tarihleri gibi önemli bilgiler kaydedilebilmekte ve izlenebilmektedir. Bu da ilaçların taklit edilmesini ve sahte ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemekte ve tüketici sağlığını korumaktadır.

Örnek Sektörler ve Kullanım Alanları

Sektörler Kullanım Alanları
Marketler ve Süpermarketler Ürünlerin stok takibi ve fiyatlandırması
Depolama ve Lojistik Ürünlerin depo ve taşıma takibi
Kitap ve Yayıncılık ISBN kodları aracılığıyla kitapların tanımlanması
İlaç ve Sağlık İlaçların takibi ve kimlik doğrulama

Barkod teknolojisi, daha pek çok sektörde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Gıda, otomotiv, tekstil, kargo, kütüphane gibi farklı alanlarda da barkodlar sayesinde verimlilik artırılarak daha hızlı ve doğru işlemler yapılabilmektedir. Bu nedenle günümüzde barkod kullanımı, iş süreçlerini kolaylaştırmak ve yanlışlıkları minimize etmek için büyük bir öneme sahiptir.

Sık Sorulan Sorular

Barkod nedir ve ne amaçla kullanılır?

Barkodlar, ürünleri ve envanteri tanımlamak, takip etmek ve verileri hızlı ve doğru bir şekilde okuyuculara iletmek için kullanılan optik etiketlerdir.

Barkodlar ülke kodlarından nasıl oluşur?

Barkodlar, ilk üç haneli kısım ile ülkeyi temsil eden ülke kodunu, sonraki hanelerle ise üretici veya ürünü tanımlayan bilgileri içerir. Bu şekilde ülke ve ürün bilgileri okuyucular tarafından kolayca tanınır.

UPC barkodu hangi ülkelere aittir?

UPC (Universal Product Code) barkodu, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da kullanılan bir barkod sistemidir. Bu nedenle UPC barkodu bu iki ülkeye aittir.

EAN barkodu hangi ülkenin kodunu kullanır?

EAN (European Article Numbering) barkodu, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir barkod sistemidir. EAN barkodları, herhangi bir ülkenin spesifik kodunu kullanmaz, uluslararası bir standart olarak tüm ülkelerde geçerlidir.

ISBN barkodu hangi ülkenin kodunu taşır?

ISBN (International Standard Book Number) barkodu, kitapları tanımlamak ve takip etmek için kullanılan bir barkod sistemidir. ISBN barkodu, herhangi bir ülkenin spesifik kodunu taşımaz, uluslararası bir standardı temsil eder.

GS1 barkod sistemi nasıl çalışır?

GS1 barkod sistemi, ürünlerin benzersiz bir şekilde tanımlanmasını ve takip edilmesini sağlamak için kullanılır. Üreticiler, GS1 adlı bir kuruluşa üye olarak, kendi ürünlerini tanımlamak için uluslararası olarak benzersiz bir barkod numarası alırlar. Bu barkod numarası, ürünün dünya genelinde benzersiz bir şekilde tanınmasını sağlar.

Barkodların üretim ve kayıt süreci nasıl işler?

Barkodlar, ürünlerin üreticileri veya satıcıları tarafından üretilir ve kaydedilir. İlk olarak, GS1 gibi bir kuruluşa üyelik alınır ve benzersiz bir barkod numarası alınır. Ardından, barkodlar ürünlerin ambalajlarına basılır veya etiketler takılır. Bu barkodlar, ürünün tüm bilgilerini içeren bir veri tabanına kaydedilir.

Bir ürünün barkodunda hangi bilgiler yer alır?

Bir ürünün barkodunda genellikle ülke kodu, üretici kodu, ürün kodu ve kontrol haneliği gibi bilgiler yer alır. Bu bilgiler, barkodu okuyucu tarafından tarandığında okunur ve ilgili ürünü tanımlamak için kullanılır.

Barkodlar hangi sektörlerde kullanılır?

Barkodlar birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle perakende, tıp, lojistik, üretim ve depolama gibi sektörlerde barkodlar, envanter takibi, satış işlemleri, üretim yönetimi ve kargo yönetimi gibi birçok farklı amaç için kullanılmaktadır.

Bu Gönderiyi Oyla

Yorum yapın

Sponsorlar; takipçi satın al takipçi satın al instagram takipçi satın al buy.fans vozol smm panel vozol